Bạn đang ở đây

Thông tin về mô hình Quản trị viên dự nguồn

Quản trị viên dự nguồn (QTV dự nguồn) là mô hình Tập đoàn Hoa Sen đã áp dụng trong nhiều năm qua và thu hút rất nhiều nhân sự trẻ, tiềm năng tham gia đội ngũ quản lý của Tập đoàn. Đối tượng của mô hình là sinh viên mới tốt nghiệp loại khá, giỏi của các trường Đại học thuộc Đại học quốc gia và các trường Đại học uy tín trong phạm vi cả nước. Đối tượng này được Tập đoàn chọn lọc, tuyển dụng tham gia vào chương trình quản trị viên tập sự tại Tập đoàn trong vòng 1 năm.Trong thời gian này, các QTV dự nguồn sẽ tham gia chương trình đào tạo tập trung và thực hiện đề tài nghiên cứu liên quan đến việc nâng cao công tác quản lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Tập đoàn.

 


Sau khi báo cáo đề tài, QTV dự nguồn sẽ được đánh giá, sàng lọc dựa trên mức độ hiểu biết về hoạt động kinh doanh, nhân sự, tồn kho, công nợ của chi nhánh, hoặc tại các đơn vị chuyên môn … bên cạnh đó, Tập đoàn đề cao sự sáng tạo và tính khả thi của các đề xuất cải tiến.

 

 

Các QTV đạt yêu cầu sẽ tiếp tục được phân công công tác tại chi nhánh hoặc các đơn vị chuyên môn, được đánh giá năng lực hàng tháng trước khi được bổ nhiệm chính thức vào vị trí Giám đốc chi nhánh hoặc các vị trí quản lý tại Tập đoàn. 

Ngoài việc trẻ hoá nguồn nhân lực, hiện nay mô hình QTV dự nguồn còn cung cấp các vị trí quản lý cấp cao, cấp trung và cấp cơ sở.


Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án