Bạn đang ở đây

Thông tin đào tạo

Điểm nổi bật trong quy định và quy trình đào tạo của Tập đoàn Hoa Sen là mỗi chương trình đào tạo đều là sản phẩm từ sự phối hợp chặt chẽ của đơn vị có yêu cầu đào tạo, phòng Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực (ĐT&PTNNL), giảng viên, học viên, cấp quản lý trực tiếp của học viên xuyên suốt từ bước phân tích nhu cầu, tổ chức đào tạo đến bước đánh giá kết quả và hiệu quả sau đào tạo. Qua đó các chương trình đào tạo tổ chức tại Tập đoàn không chỉ sát với kế hoạch sản xuất, kinh doanh tại đơn vị mà còn hấp dẫn học viên và mang tính ứng dụng cao. 

Hàng năm, vào cuối mỗi niên độ tài chính (NĐTC), Phòng ĐT&PTNNL cùng các đơn vị triển khai chương trình phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo trên toàn Tập đoàn. Kết quả phân tích nhu cầu đào tạo được xem là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo NĐTC và đảm bảo các chương trình đào tạo được tổ chức sát với kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, ngoài ra giúp chủ động trong công tác tổ chức đào tạo.

Trước mỗi chương trình đào tạo, Phòng ĐT&PTNNL phối hợp trao đổi với các đơn vị bảo đảm nội dung chương trình đào tạo luôn được cập nhật, phương thức đào tạo đổi mới, đa dạng và công tác tổ chức tạo thuận lợi nhất cho học viên.

Để tiết kiệm thời gian học, các học viên được phát tài liệu trước để tham khảo. Phần lớn thời gian tại lớp được sử dụng cho các bài tập thực hành và thảo luận về các nội dung cần làm rõ sau khi tham khảo tài liệu.
Trong suốt chương trình đào tạo, học viên luôn nhận được sự giúp đỡ từ nhóm hỗ trợ và giám sát khoá học. các thành viên thuộc nhóm này sẽ cùng tham gia với các nhóm để gợi ý hoạt động, hỗ trợ dụng cụ giúp các nhóm làm việc hiệu quả hơn và ghi nhận các học viên tham gia tích cực trong khoá học.

 

 

Trong suốt khóa đào tạo, tất cả học viên đều tham gia các hoạt động đào tạo, trò chơi ứng dụng, bài tập tình huống, thảo luận nhóm, tham khảo video clip… nhằm giúp việc tiếp thu hiệu quả và nhớ lâu hơn. 

 

Việc trình bày thường xuyên trước lớp giúp học viên nâng cao khả năng thuyết trình trước đám đông và tự tin hơn sau các khoá học.

 

 

Ngoài ra, hình thức học theo nhóm không chỉ giúp học viên phát huy tinh thần thi đua học tập cao hơn, mà còn giúp học viên hiểu biết nhau hơn, đoàn kết hơn và phát triển kỹ năng làm việc nhóm.

 

 

Cuối mỗi khoá học, học viên sẽ tham gia thực hiện một bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm, hoặc câu hỏi tình huống hoặc trình bày đề tài nhằm hệ thống lại các kiến thức đã tiếp thu. 

Giấy chứng nhận khóa học được trao cho học viên đạt yêu cầu, bên cạnh đó các nhóm hoạt động xuất sắc cũng nhận vinh danh và nhận phần thưởng của lớp học.

 

 

Nhằm giúp các chương trình đào tạo liên tục được cải tiến chất lượng, vào cuối mỗi khoá học, học viên hỗ trợ điền phiếu khảo sát sau khoá học để góp ý các khía cạnh về: nội dung giáo trình, tính ứng dụng của chương trình, phương pháp huấn luyện, kiến thức, thái độ giảng viên, công tác tổ chức lớp học… ngoài ra cũng chia sẻ các cảm nhận mà học viên có được trong suốt khoá học.Kết quả khảo sát chương trình đào tạo nhân viên bán hàng, thị trường


Việc học tập không chỉ diễn ra giữa học viên và giảng viên. Sau khoảng từ 1 đến 3 tháng (tuỳ chương trình đào tạo), cấp quản lý trực tiếp sẽ đánh giá việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng đã học của nhân viên mình vào công việc. Nội dung phiếu đánh giá hiệu quả đào tạo bao gồm: khả năng vận dụng vào thực tiễn, tiến bộ về tư duy nhận thức và chuyên môn của học viên liên quan đến các kiến thức và kỹ năng đã học.

 

 

 

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án