Bạn đang ở đây

Chế độ chính sách đối với người lao động

Chính sách lương và phụ cấp


Niên độ tài chính 2012 – 2013, Tập đoàn đã mời đơn vị bên ngoài tư vấn, xây dựng hệ thống ngạch bậc lương mới và chính sách lương khoán áp dụng cho Ban Điều hành sản xuất Công ty mẹ, Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Bình Dương. Việc áp dụng chính sách lương khoán cho các đơn vị này nhằm khuyến khích hiệu quả sản xuất của các đơn vị. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng ban hành, sửa đổi một số chính sách lương kinh doanh để phù hợp với tình hình kinh doanh từng thời điểm nhằm tạo động lực khuyến khích đội ngũ kinh doanh làm việc tích cực hơn.

Chính sách phụ cấp vẫn được kế thừa như niên độ trước bao gồm: phụ cấp thu hút, phụ cấp lưu động, phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp dự nguồn, phụ cấp điện thoại, phụ cấp công tác, phụ cấp thâm niên… Các khoản phụ cấp này là phần cộng thêm thu nhập hàng tháng, giúp người lao động yên tâm làm việc.

 

Chế độ bảo hiểm

 

Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Tập đoàn Hoa Sen thực hiện theo đúng qui định pháp luật và đảm bảo toàn thể cán bộ công nhân viên đều được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm. Nhiều năm liền Hoa Sen thực hiện tốt công tác bảo hiểm và nhận bằng khen của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương. Trong thời gian gần đây, Tập đoàn tiếp tục điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm cho người lao động theo quy định mức lương tối thiểu của Chính phủ vào tháng 01/2013 và tháng 01/2014.

 

Chính sách khen thưởng

 

Chính sách khen thưởng được áp dụng nhằm tạo động lực trong công tác cho CBCNV gắn liền với thành tích công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hoa Sen Group áp dụng các chính sách thưởng như:

  •     - Tháng lương 13.
  •     - Thưởng theo thành tích công việc định kỳ hàng tháng, hàng quý.
  •     - Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
  •     - Thưởng cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc.
  •     - Thưởng Kinh doanh theo quý, năm.
  •     - Thưởng hoàn thành dự án trước tiến độ.
  •     - Thưởng cho CBCNV có thành tích tiết giảm chi phí.

 

Chế độ chính sách khác

 

Ngoài việc thực hiện các chính sách lương, thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo qui định pháp luật, Hoa Sen còn áp dụng các chế độ phúc lợi như: thưởng vào các ngày lễ lớn: Ngày giải phóng miền Nam, kỷ niệm ngày thành lập Công ty, nghỉ mát hàng năm…; vẫn duy trì và đảm bảo các chế độ khác như: tổ chức ăn giữa ca cho các đơn vị sản xuất, nhà máy trực thuộc hệ thống Hoa Sen Group, cấp phát đồng phục, bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm tai nạn 24/24, hỗ trợ CBCNV khi có tang chế…. Ngoài ra, CBNV nữ được hỗ trợ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ và ngày Phụ nữ Việt Nam, hỗ trợ thai sản.

Với chính sách tốt về lương, thưởng, phúc lợi, các chính sách khác về cơ hội phát triển, môi trường làm việc, giá trị văn hóa công ty…, 02/2014 Hoa Sen được bình chọn và đứng thứ 47 trong top 100 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam.

 

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án