Bạn đang ở đây

Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

 

Tập đoàn tiếp tục hợp tác với các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, các trường đại học, cao đẳng khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu qua các hình thức tài trợ học bổng, tham dự ngày hội việc làm, hội thảo về chất lượng đào tạo,…, để thực hiện chiến lược thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

 


Description: nguon nhan luc.jpg

Nguồn nhân lực trẻ & sáng tạo trong công việc

 

Tập đoàn tiếp tục tuyển dụng sinh viên khá, giỏi của các trường đại học uy tín trong cả nước để đưa vào chương trình đào tạo ”Quản trị viên dự nguồn”  nhằm phát triển thành những cán bộ quản lý nòng cốt của Tập đoàn trong tương lai. Bên cạnh đó tiếp tục duy trì chương trình đào tạo hội nhập cho các nhân viên mới và một số chương trình đào tạo nội bộ nâng cao kỹ năng, trình độ và năng lực cho cán bộ công nhân viên.

 

 

 

Nhằm hỗ trợ CBCNV Tập đoàn nói chung, CBCNV bộ phận Nhập khẩu nói riêng nhận định và phân tích được diễn biến giá của thị trường chính xác, từ đó có thể chốt giá mua kim loại màu phù hợp với nhu cầu mua hàng và xu thế giá của thị trường. Tập đoàn đã tổ chức khóa học “Phân tích kỹ thuật” ứng dụng trong thị trường hàng hóa.  

 

 

 

Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen tổ chức khóa đào tạo tập huấn, cập nhật kiến thức về An toàn vệ sinh lao động của CBCNV nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình làm việc hạn chế tối đa những thiệt hại về người và tài sản. Chương trình đào tạo tập huấn định kỳ hàng năm, được Tập đoàn Hoa Sen tổ chức để cập nhật kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động.

 

Chương trình đào tạo tập huấn bao gồm những vấn đề cơ bản về bảo hộ lao động và tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, hệ thống văn bản pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động.Bên cạnh đó, Tập đoàn còn thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo về nhận thức các tiêu chuẩn  ISO 9001, ISO 14000, OHSAS 18001,… cho CB CNV mới nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ nhân viên về hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng, môi trường, hệ thống tiêu chuẩn về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, để mỗi CB CNV sau khóa học có thể nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng các tiêu chuẩn đó vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn là chính sách ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Hoa Sen và được Ban lãnh đạo của Tập đoàn đặc biệt quan tâm. Mục tiêu đào tạo luôn hướng đến việc nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo trong môi trường kinh doanh năng động, đa ngành đầy tính cạnh tranh, nâng cao phẩm chất đạo đức của từng cán bộ nhân viên, phát huy và đề cao văn hóa: “Trung thực – Cộng đồng – Phát triển” của  Tập đoàn.

 

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án